O wiki

Tato wiki slouží pro uchování a podělění se o mnou zjištěné či převzaté informace a dlouholeté zkušenosti s prací s uvedeným HW a SW.